Tag: exchange online

logo exchange online
Tech

E-mail forwarding gegevens opvragen uit Active Directory

Bij hybride exchange migraties worden SMTP forwardings op mailboxen niet gemigreerd. Zodra een mailbox overgezet is naar Exchange Online, kun je op de onpremise Exchange Mangement Shell niet langer met : “Get-mailbox -ResultSize unlimited | select DisplayName,ForwardingAddress | where {$_.ForwardingAddress -ne $Null}” forwarding gegevens ophalen. Gelukkig blijft het active directory attribuut altrecipient wel bewaard. Aan […]

logo exchange online
Tech

Ontbrekend @tenant.mail.onmicrosoft.com alias

Bij het opzetten van een hybride setup wordt automatisch een e-mail address policy aangepast om een @tenant.mail.onmicrosoft.com toe te voegen aan gebruikers. Echter kan het zijn dat je gebruikers hebt waarbij het vinkje is uitgezet om aliasen automatisch te genereren aan de hand van policies. Draai het onderstaande script in Exchange Management Shell om mailboxen […]

logo exchange
Tech

Label externe e-mails

Met de oplopende risico’s met betrekking tot ransomware en phishing wil je de eindgebruiker helpen in het waakzaam zijn. Binnen Microsoft Exchange Online is het relatief eenvoudig om berichten van buiten de organisatie een tag “external” of “extern” mee te geven aan het onderwerp. Dat kan via het Exchange Admin center. Ga naar het Exchange […]

logo exchange online
Tech

Exchange Online PST Export met Microsoft Purview

Wanneer je van een Microsoft 365 mailbox een export wil maken, kun je dat per mailbox via Outlook doen of via codetwo. Een andere optie is om het via Purview te doen. Zorg allereerst dat jouw account de eDiscovery Manager rol heeft. Dat kan via https://compliance.microsoft.com/compliancecenterpermissions. Het doorvoeren van een rechten wijziging als deze kan […]

logo exchange online
Tech

Exchange Online BookingWindowInDays

Wanneer je voor terugkerende meetings een “room mailbox” wil boeken, loop je tegen de limiet van 180 dagen aan. Deze bron kan maximaal 180 dagen van tevoren worden geboekt. This resource can only be scheduled up to 180 days in advance. The end time should fall before … Zeker voor een standaard operationeel overleg dat praktisch […]

logo exchange online
Tech

ExchangeOnlineManagement Powershell module

Ik dacht dat ik de nieuwe ExchangeOnlineManagement Powershell module reeds geinstalleerd had. Dat bleek niet het geval… Tijd om de nieuwe te installeren. Install-Module PowershellGet -Force Update-Module PowershellGet Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement Om de module te laden gebruik je zoals je bovenaan al kon zien in het screenshot: Import-Module ExchangeOnlineManagement Om te verbinden met […]

logo exchange online
Tech

AutoDiscover ExcludeExplicitO365Endpoint

Wanneer je bezig bent met een migratie voor te bereiden van een On Premise Exchange server naar Microsoft 365, kunnen je gebruikers een autodiscover melding krijgen binnen outlook. Deze meldt iets als: “Outlook is omgeleid naar de server autodiscover.steijvers.com om nieuwe instellingen voor uw account blafasel@steijvers.com op te halen. Wilt u deze server toestaan uw […]

logo exchange online
Tech

SPF, DKIM en DMARC bij Exchange Online

Met alle spam, phishing en spoofing word naast het SPF record ook steeds vaker verlangd dat je domein over een DKIM en DMARC record beschikt. Voordat je in de DNS zone van je domein een SPF record toevoegd, moet je dit record natuurlijk samenstellen. De inhoud voor dit record kun je samenstellen via MXToolBox. Als […]

logo azure
Tech

Error Type: AttributeValueMustBeUnique

Bij het opzetten van een adsync van een on-premise active directory naar een bestaande Microsoft 365 tenant met mailboxen liep ik tegen het probleem aan dat enkele accounts niet wilden matchen. Mijn sync van accounts en de matching of pairing of hoe je het wil noemen had ik op basis van het “mail” attribuut opgezet. […]

logo exchange online
Tech

SMTP relay Microsoft 365

Wanneer je een applicatie hebt die e-mails kan verzenden, wil je daar natuurlijk gebruik van maken.  Indien je geen on-premise Exchange server hebt, is zoiets snel geregeld, maar maak je gebruik van Microsoft 365 is het net iets lastiger. Toch is dit te regelen, je hebt daarvoor de volgende gegevens nodig Servernaam: smtp.office365.com Poortnummer: 587 […]

logo exchange online
Tech

Verzonden items shared mailbox

Het nadeel van gedeelde mailboxen die automatisch bij een account in outlook verschijnen is dat de verzonden e-mail berichten altijd in de verzonden items map van de gebruiker terecht komen, behalve wanneer je een regedit doorvoert of de gedeelde mailbox als een additioneel exchange account toevoegt. Het instellen hiervan op een on-premise exchange heb ik […]

logo exchange online
Tech

Access denied, Your organization does not allow external forwarding

Al jaren gaat het forwarden naar een extern adres vanaf een Microsoft 365 mailbox goed, maar dan ineens is daar een melding: Remote Server returned ‘550 5.7.520 Access denied, Your organization does not allow external forwarding. Please contact your administrator for further assistance. AS(7555)’. Deze melding komt enkele dagen nadat er nieuws was over een […]