Tech

MijnOverheid phishing

Vandaag landde dit bericht van “MijnOverheid” in het Postvak In. Ziet er op zich keurig uit, maar bij het verder bekijken bleken toch enkele zaken niet in orde. Als eerste was bij controle van de gegevens van de afzender in Outlook zichtbaar dat het bericht kwam van “MijnOverheid”<mijnoverheid@maemem.email>, een compleetContinue reading

logo powershell
Tech

Overzicht mail-enabled security groups

Het onderstaande script presenteert een leesbaar lidmaatschap overzicht van in Active Directory aanwezige security groups. Dit kan handig zijn voor raportages. $RootDN = [ADSI] ” $Searcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($RootDN) $Searcher.Filter = “(&(objectClass=group)(mail=*))” $MeGroups = $searcher.FindAll() Write-Host “There are” $MeGroups.Count “mail enabled groups (Security & Distribution)” ForEach ($Group in $MeGroups) {Continue reading