Tag: powershell

logo exchange online
Tech

ExchangeOnlineManagement Powershell module

Ik dacht dat ik de nieuwe ExchangeOnlineManagement Powershell module reeds geinstalleerd had. Dat bleek niet het geval… Tijd om de nieuwe te installeren. Install-Module PowershellGet -Force Update-Module PowershellGet Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement Om de module te laden gebruik je zoals je bovenaan al kon zien in het screenshot: Import-ModuleContinue reading

logo powershell
Tech

Zoeken in GPO’s

Wanneer je even niet met de group policy results wizard overweg kunt, is er toch een methode om te zoeken in de GPO’s. Met het onderstaande Powershell script doorzoek je alle policies. $String = “Zoekterm” $Domain = “jouwdomein.local” $NearestDC = (Get-ADDomainController -Discover -NextClosestSite).Name #Get a list of GPOs from theContinue reading

logo azure
Tech

Microsoft 365 MFA activeren

Bij een uitrol van multifactor authenticatie wil je voordat je het af gaat dwingen, de optie mogelijk maken. Dit doe je eenvoudig met powershell. Install-Module MSOnline Import-Module MSOnline Connect-MSOLService Voor een enkele gebruiker gebruik je: $mf= New-Object -TypeName Microsoft.Online.Administration.StrongAuthenticationRequirement $mf.RelyingParty = “*” $mfa = @($mf) Set-MsolUser -UserPrincipalName “d.gilmour@susse.net” -StrongAuthenticationRequirements $mfaContinue reading

logo exchange
Tech

JunkEmail via EMS beheren

Wanneer een gebruiker klaagt dat hij e-mail van een bepaald persoon niet ontvangt, raadpleeg je eerst “the obvious”. Het externe spamfilter: SMTP error from remote mail server after pipelined end of data: 554 5.1.0 Sender denied De protocol logs van Exchange (in C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles\Logs\FrontEnd\ProtocolLog\SmtpReceive): Tarpit for ‘0.00:00:05’ due toContinue reading

logo powershell
Tech

Nakijken wanneer een application pool opnieuw gestart is

Je kunt natuurlijk de eventvwr erop nalezen, maar via powershell heb je veel sneller achterhaald wanneer een application pool voor het laatst opnieuw gestart is. Get-WmiObject Win32_Process -Filter “name =’w3wp.exe'” | Select-Object Name,@{“name”=”ApplicationPool”;expression={(($_).CommandLine).split(‘”‘)[1]}},@{“name”=”Starttime”;expression={$_.ConvertToDateTime($_.CreationDate)}}”=”Starttime”;expression={$_.ConvertToDateTime($_.CreationDate)}} Dit geeft je het volgende: Name ApplicationPool Starttime —- ————— ——— w3wp.exe web-app 14-10-2021 13:38:24 w3wp.exe oozeContinue reading

logo powershell
Tech

Overzicht mail-enabled security groups

Het onderstaande script presenteert een leesbaar lidmaatschap overzicht van in Active Directory aanwezige security groups. Dit kan handig zijn voor raportages. $RootDN = [ADSI] ” $Searcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($RootDN) $Searcher.Filter = “(&(objectClass=group)(mail=*))” $MeGroups = $searcher.FindAll() Write-Host “There are” $MeGroups.Count “mail enabled groups (Security & Distribution)” ForEach ($Group in $MeGroups) {Continue reading

logo veeam
Tech

Veeam services starten

Na de installatie /update van Veeam 11 Community Edition, startten niet alle services automatisch op. Gelukkig kun je met powershell in 1x al deze services aanzwengelen. Get-Service Veeam* | Start-Service Met enkel “Get-Service Veeam*” controleer je de status van de services achteraf. Op deze manier de joker inzetten om meerdereContinue reading

logo powershell
Tech

Account lockout status

Bij herhaalde account lockouts (account locked out meldingen) is het wenselijk om te achterhalen waar de oorzaak zit. Middels dit powershell script van The Sysadmin Channel kun je zoeken naar de plekken waar de lockout plaatsvindt. #requires -Module ActiveDirectory Function Get-AccountLockoutStatus { <# .Synopsis This will iterate through all yourContinue reading

logo powershell
Tech

Office 2016 key achterhalen

Wanneer je de sleutel van je geinstalleerde Office 2016 kwijt bent, ben je geneigd om een keyfinder te gebruiken als Jellybean. Wat je ook kunt doen, is powershell starten. Start voor een 64bits office de 64bits Powershell (elevated) en voor de 32bits versie van office, de 32bits versie van Powershell.Continue reading

logo exchange
Tech

Handige Exchange powershell opdrachten

Overzicht van mailbox groottes gesorteerd op grootte en voorzien van laatste login datum: get-mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, TotalItemSize, LastLogonTime | Sort -Property TotalItemsize -descending |Export-CSV e:\mailboxgroottes.csv Overzicht van grootte map verwijderde items van alle mailboxen naar een tekst bestand: Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxFolderStatistics -FolderScope DeletedItems | Sort-ObjectContinue reading