Tag: powershell

logo exchange
Tech

Exchange Services disabled na update

Bij de vele updates die je op Microsoft Exchange Servers dient uit te voeren, gaat het soms ook wel eens mis. De update mag dan wel succesvol deployed zijn, maar na een herstart blijven alle services op “disabled”/ “uitgeschakeld” staan. Er waren enkele scripts te vinden op het internet, maar die bevatten niet alle services […]

logo powershell
Tech

Server inventarisatie met Powershell

Met dit powershell script maak je een simpel overzicht van alle servers binnen je active directory. Import-Module ActiveDirectory Get-ADComputer -Filter ‘operatingsystem -like “*server*” -and enabled -eq “true”‘ ` -Properties Name,Operatingsystem,OperatingSystemVersion,IPv4Address | Sort-Object -Property Operatingsystem | Select-Object -Property Name,Operatingsystem,OperatingSystemVersion,IPv4Address

logo powershell
Tech

Prullenbak legen via powershell

Powershell ten behoeve van het legen van alle recycle.bin mappen op alle aanwezige schijven. ForEach ($Drive in Get-PSDrive -PSProvider FileSystem) { $Path = $Drive.Name + ‘:\$RECYCLE.BIN’ “Testing {0}” -f $path $files = Get-ChildItem $Path -Force -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue foreach ($f in $files) { “{0} – {1}” -f $f.name, $f.lastwritetime if ( $f.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-7)) { […]

logo powershell
Tech

Firewall rules opschonen

Op enkele RDS omgevingen in mijn beheer werd het aanmelden slomer en slomer. Een collega had dit eveneens meegemaakt en had achterhaald dat er per user een veelvoud van firewall rules werd aangemaakt. Er staan duizenden firewall rules voor “your account”, “cortona” en “Account for work or school” Alle van de bovenstaande firewall rules zijn […]

logo powershell
Tech

Restart redenen achterhalen via powershell

Powershell biedt uitkomst wanneer je op zoek bent naar restart-events. Get-EventLog -LogName System |? {$_.EventID -in (6005,6006,6008,6009,1074,1076)} | ft TimeGenerated,EventId,Message -AutoSize -wrap the following reason: Operating System: Service pack (Planned) > Windows Update the following reason: No title for this reason could be found komt door de niet zo nette restart taak shutdown.exe /r /f […]

logo powershell
Tech

Logging af- en aanmelding Terminal Services Gateway

Een gebruiker meldde dat hij time outs ervaarde bij het thuiswerken. Na enkele uren verbrak de verbinding en moest hij opnieuw verbinding maken. De verdachte was de standaard time-out waarde van DUO. Dit wilde ik echter onderbouwen met logging. Open op je RDS Gateway Server een elevated powershell en gebruik de volgende commando’s. Alle aanmeldingen […]

logo powershell
Tech

Usershare folders deleted accounts opschonen

Het verwijderen van usershares behoort tot een correcte offboarding procedure. In de praktijk wordt een dergelijke share vaak nog even bewaard. Joseph Moody heeft een mooi powershell script gemaakt, waarbij je eerst een “dry-run” kunt doen en een complete lijst krijgt van mappen die verwijderd gaan worden. Het is enkel nodig de lokatie op te […]

logo powershell
Tech

Restore AD-User

Wanneer je een Active Directory user verwijderd komt deze standaard in de Deleted Objects van je AD. Via Powershell kun je deze spoedig herstellen. Gebruik Get-ADObject met een include op de deleted objects om het objectguid te achterhalen: Get-ADObject -Filter ‘SAMAccountName -eq “username”‘ –IncludeDeletedObjects Vervolgens haal je het account terug met een Restore-ADObject: Restore-ADObject -Identity […]

windows server
Tech

Additioneel subnet routeren naar SSTP VPN verbinding

In een eerder artikel hebben we de inrichting van een SSTP VPN besproken. Onlangs was er de noodzaak om op een SSTP verbinding een additioneel subnet benaderbaar te maken. Dis kun je eveneens via powershell beschikbaar maken. Add-VpnConnectionRoute -ConnectionName “mijnSSTPvpn” -DestinationPrefix 10.5.0.0/21 -PassThru Ook het toevoegen van eventuele extra hostnames die je omwille van ontbrekende […]

logo exchange online
Tech

Exchange Online BookingWindowInDays

Wanneer je voor terugkerende meetings een “room mailbox” wil boeken, loop je tegen de limiet van 180 dagen aan. Deze bron kan maximaal 180 dagen van tevoren worden geboekt. This resource can only be scheduled up to 180 days in advance. The end time should fall before … Zeker voor een standaard operationeel overleg dat praktisch […]

logo exchange online
Tech

ExchangeOnlineManagement Powershell module

Ik dacht dat ik de nieuwe ExchangeOnlineManagement Powershell module reeds geinstalleerd had. Dat bleek niet het geval… Tijd om de nieuwe te installeren. Install-Module PowershellGet -Force Update-Module PowershellGet Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement Om de module te laden gebruik je zoals je bovenaan al kon zien in het screenshot: Import-Module ExchangeOnlineManagement Om te verbinden met […]

logo powershell
Tech

Zoeken in GPO’s

Wanneer je even niet met de group policy results wizard overweg kunt, is er toch een methode om te zoeken in de GPO’s. Met het onderstaande Powershell script doorzoek je alle policies. $String = “Zoekterm” $Domain = “jouwdomein.local” $NearestDC = (Get-ADDomainController -Discover -NextClosestSite).Name #Get a list of GPOs from the domain $GPOs = Get-GPO -All […]