logo exchange online

ExchangeOnlineManagement Powershell module

Ik dacht dat ik de nieuwe ExchangeOnlineManagement Powershell module reeds geinstalleerd had. Dat bleek niet het geval… Tijd om de nieuwe te installeren.

Install-Module PowershellGet -Force
Update-Module PowershellGet
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement 

Om de module te laden gebruik je zoals je bovenaan al kon zien in het screenshot:

Import-Module ExchangeOnlineManagement

Om te verbinden met ExchangeOnlineManagement

Connect-ExchangeOnline