AutoDiscover ExcludeExplicitO365Endpoint

Wanneer je bezig bent met een migratie voor te bereiden van een On Premise Exchange server naar Microsoft 365, kunnen je gebruikers een autodiscover melding krijgen binnen outlook. Deze meldt iets als:

“Outlook is omgeleid naar de server autodiscover.steijvers.com om nieuwe instellingen voor uw account blafasel@steijvers.com op te halen. Wilt u deze server toestaan uw instellingen te wijzigen?”

https://autodiscover.steijvers.com/autodiscover/autodiscover.xml

Je krijgt deze melding omdat Outlook éérst kijkt of een domein niet bij Microsoft 365 is ondergebracht, pas daarna wordt er gekeken naar de DNS info. Via het onderstaande powershell commando, kun je een registry key plaatsen die dit gedrag onderdrukt.

Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover" -Name "ExcludeExplicitO365Endpoint" -Value 1 -Type DWORD –Force