logo exchange online

Exchange Online BookingWindowInDays

Wanneer je voor terugkerende meetings een “room mailbox” wil boeken, loop je tegen de limiet van 180 dagen aan.

Deze bron kan maximaal 180 dagen van tevoren worden geboekt. This resource can only be scheduled up to 180 days in advance. The end time should fall before

Zeker voor een standaard operationeel overleg dat praktisch “eeuwig” terugkeert is dat onhandig.

Verbind met Microsoft 365 Exchange Online via powershell en ga aan de slag met de volgende commando’s.

Sta het boeken van 1080 dagen in de toekomst toe (3 jaar) voor alle room mailboxes, dit is het maximum:

Get-mailbox|where {$_.recipientTypeDetails -eq "roomMailbox"} | Set-CalendarProcessing -BookingWindowInDays 1080

Er zou een mogelijkheid zijn om iets oneindig te kunnen boeken door waarde 0 te kiezen. Deze is in te stellen, maar deze geeft een melding aan de gebruiker dat de afspraak niet ouder mag zijn dan vandaag… We vergeten dus maar even de onderstaande:

Get-mailbox|where {$_.recipientTypeDetails -eq "roomMailbox"} | Set-CalendarProcessing -BookingWindowInDays 0

Wanneer je de instellingen wil controleren:

$allmailboxes = @()
$mailboxes = get-mailbox |where {$_.recipientTypeDetails -eq "roomMailbox" -or $_.recipientTypeDetails -eq "EquipmentMailbox"} 
foreach ($mailbox in $mailboxes) {
    $info = [PSCustomObject]@{
        Name = $mailbox.name
        Days = ($mailbox | Get-CalendarProcessing).BookingWindowInDays }
        $allmailboxes += $info
    } 
$allmailboxes