Categorie: Tech

tech
Tech

Password expiry overzicht

Het kan ooit handig zijn om te weten van wie, wanneer het wachtwoord verloopt. Zoek niet verder, met het onderstaande commando heb je je password expiry overzicht zo in handen. Get-ADUser -filter {Enabled -eq $True -and PasswordNeverExpires -eq $False} –Properties “DisplayName”, “msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed” | Select-Object -Property “Displayname”,@{Name=”ExpiryDate”;Expression={[datetime]::FromFileTime($_.”msDS-UserPasswordExpiryTimeComputed”)}}