logo exchange online

E-mail forwarding gegevens opvragen uit Active Directory

Bij hybride exchange migraties worden SMTP forwardings op mailboxen niet gemigreerd. Zodra een mailbox overgezet is naar Exchange Online, kun je op de onpremise Exchange Mangement Shell niet langer met :

"Get-mailbox -ResultSize unlimited | select DisplayName,ForwardingAddress | where {$_.ForwardingAddress -ne $Null}" 

forwarding gegevens ophalen.

Gelukkig blijft het active directory attribuut altrecipient wel bewaard. Aan de hand daarvan kun je met onderstaand powershell script de gegevens terughalen EN binnen Exchange Online je forwarding opnieuw aanmaken.

# Import the Active Directory module
Import-Module ActiveDirectory

# Get all users with AltRecipient configured
$usersWithAltRecipient = Get-ADUser -Filter { AltRecipient -like '*' } -Properties DisplayName, AltRecipient

# Display the information
foreach ($user in $usersWithAltRecipient) {
    Write-Host "User: $($user.DisplayName)"
    Write-Host "AltRecipient: $($user.AltRecipient)"
    Write-Host "---"
}

Denk er wel aan om “External forwarding” toe te staan!