Tag: windows

logo windows server
Tech

Windows Update Show Hide Troubleshooter

Op enkele Windows Server 2022 installaties heb ik omwille van het uitbreiden van de c-partitie de restore partitie verwijderd. Deze partitie werd standaard op het eind van de disk toegevoegd. Door deze actie is de installatie van KB5034439 continu aan het falen. Microsoft heeft een tool die je kan helpen bij het verbergen van updates, […]

logo windows server
Tech

Office applicaties traag? HP LaserJet M101-M106

Op een omgeving hadden we ineens last van office processen (winword, excel, outlook) die ieder 10-15% cpu vraten. De fysieke laag was al snel uitgesloten, waarbij we er dus vanuit moesten gaan dat het binnen de VM iets was. Windows updates waren reeds een week geleden geinstalleerd, dus daar werd niet meteen naar gekeken maar […]

logo windows server
Tech

Windows update herstel (inplace re-install)

Enige tijd geleden heb ik een artikel geschreven waarin zo’n beetje alle mogelijke klik en cli methodes voor het herstel van windows updates voorbij kwamen. Helaas ben ik nog een geval tegen gekomen, waarbij niets hielp. Zowel de dism als windows update troubleshooter als de sfc scannow boden geen oplossing. In de CBS logging bleef […]

logo windows server
Tech

Windows update herstellen

Soms overkomt het je dat Windows 10 of Windows Server niets meer doet met uitgebrachte updates. . Dan is het tijd om de windows update “cache” te legen en de boel te resetten. Open een elevated command prompt en stop eerst enkele services: net stop wuauserv net stop CryptSvc net stop BITS Krijg je een […]

logo windows 11
Tech

Verdwenen programma iconen Windows 11

Microsoft heeft een probleem bevestigd waarbij iconen van programma’s spontaan verdwijnen. Dit probleem is ontstaan door een bug in Windows Defender. Inmiddels is een script op github gezet om dit te herstellen. Download zowel AddShortcuts.ps1 als MpTaskBarRecover.exe. Voer het commando onderstaande commando als administrator uit. powershell -ep bypass -file .\AddShortcuts.ps1 -MpTaskBarRecoverUtilLocal Maakt je organisatie gebruik van […]

logo powershell
Tech

Server inventarisatie met Powershell

Met dit powershell script maak je een simpel overzicht van alle servers binnen je active directory. Import-Module ActiveDirectory Get-ADComputer -Filter ‘operatingsystem -like “*server*” -and enabled -eq “true”‘ ` -Properties Name,Operatingsystem,OperatingSystemVersion,IPv4Address | Sort-Object -Property Operatingsystem | Select-Object -Property Name,Operatingsystem,OperatingSystemVersion,IPv4Address

logo powershell
Tech

Logging af- en aanmelding Terminal Services Gateway

Een gebruiker meldde dat hij time outs ervaarde bij het thuiswerken. Na enkele uren verbrak de verbinding en moest hij opnieuw verbinding maken. De verdachte was de standaard time-out waarde van DUO. Dit wilde ik echter onderbouwen met logging. Open op je RDS Gateway Server een elevated powershell en gebruik de volgende commando’s. Alle aanmeldingen […]

Tech

Laten we de installatie van uw apparaat voltooien

Na de installatie van updates zul je wel eens de melding krijgen (zeker wanneer je met lokale accounts werkt) “Laten we de installatie van uw apparaat voltooien. Deze melding kunnen we onderdrukken. Klik allereerst in het bovenstaande scherm op Herinner mij er later aan. Klik vervolgens met rechts op de Start knop en ga naar […]

logo powershell
Tech

Usershare folders deleted accounts opschonen

Het verwijderen van usershares behoort tot een correcte offboarding procedure. In de praktijk wordt een dergelijke share vaak nog even bewaard. Joseph Moody heeft een mooi powershell script gemaakt, waarbij je eerst een “dry-run” kunt doen en een complete lijst krijgt van mappen die verwijderd gaan worden. Het is enkel nodig de lokatie op te […]

logo windows 11
Tech

Herinstallatie Calc.exe

Een van de handigste executables binnen windows, naast cmd.exe, eventvwr.exe, explorer.exe en taskmgr.exe is toch wel calc.exe. Wat nu als deze niet meer fatsoenlijk wil starten? Als de calculator dienst weigert, verwijder deze dan via (een elevated) powershell: Get-AppxPackage Microsoft.WindowsCalculator | Remove-AppxPackage Om deze vervolgens opnieuw te installeren (eveneens met een elevated powershell): Get-AppxPackage -allusers […]

logo windows server
Tech

Misbruik MSDT URL Protocol via WORD documenten

Er wordt actief misbruik gerapporteerd van het Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) in combinatie met Word documenten. Vanuit een Word document (zonder macro’s!) wordt dan middels het MSDT URL Protocol een html file aangeroepen. Het advies is om (al dan niet) tijdelijk het MSDT URL Protocol uit te schakelen. Dit kan vanaf een elevated dos-prompt. […]