logo powershell

Logging af- en aanmelding Terminal Services Gateway

Een gebruiker meldde dat hij time outs ervaarde bij het thuiswerken. Na enkele uren verbrak de verbinding en moest hij opnieuw verbinding maken. De verdachte was de standaard time-out waarde van DUO. Dit wilde ik echter onderbouwen met logging.

Open op je RDS Gateway Server een elevated powershell en gebruik de volgende commando’s.

Alle aanmeldingen van alle users:

(Get-WinEvent -FilterHashTable @{LogName='Microsoft-Windows-TerminalServices-Gateway/Operational';ID='302'} | Select-Object -Property TimeCreated,Message) | Format-Table -AutoSize

Alle aanmeldingen van een bepaalde user, door toevoegen van -match ‘username’ :

(Get-WinEvent -FilterHashTable @{LogName='Microsoft-Windows-TerminalServices-Gateway/Operational';ID='302'} -match 'user.name'  | Select-Object -Property TimeCreated,Message) | Format-Table -AutoSize

Alle af- en aanmeldingen van een bepaalde user, door het filteren op ID=’302′ te verwijderen:

(Get-WinEvent -FilterHashTable @{LogName='Microsoft-Windows-TerminalServices-Gateway/Operational'} | Select-Object -Property TimeCreated,Message) -match 'user.name'  | Format-Table -AutoSize