logo windows server

Windows update herstellen

Soms overkomt het je dat Windows 10 of Windows Server niets meer doet met uitgebrachte updates. . Dan is het tijd om de windows update “cache” te legen en de boel te resetten.

Open een elevated command prompt en stop eerst enkele services:

net stop wuauserv
net stop CryptSvc
net stop BITS

Krijg je een melding bij het stoppen van de wuauserv dat deze niet gestopt kan worden, voer dan het volgende commando uit:

taskkill /F /FI "SERVICES eq wuauserv"

Helpt dat nog niet, geef dan de Windows Update PowerShell Module een kans. Deze is te downloaden op de volgende link.

Vervolg met het verwijderen van de qmgr file en het hernoemen van je catroot en sofwaredistrubition files/folders.

Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
Ren %Systemroot%\SoftwareDistribution\DataStore DataStore.bak
Ren %Systemroot%\SoftwareDistribution\Download Download.bak
Ren %Systemroot%\System32\catroot2 catroot2.bak

Dan resetten we nog de BITS en Windows Update service security descriptors.

sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

Tijd voor het her registreren van dll bestanden:

cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe atl.dll
regsvr32.exe urlmon.dll
regsvr32.exe mshtml.dll
regsvr32.exe shdocvw.dll
regsvr32.exe browseui.dll
regsvr32.exe jscript.dll
regsvr32.exe vbscript.dll
regsvr32.exe scrrun.dll
regsvr32.exe msxml.dll
regsvr32.exe msxml3.dll
regsvr32.exe msxml6.dll
regsvr32.exe actxprxy.dll
regsvr32.exe wuapi.dll
regsvr32.exe wuaueng.dll
regsvr32.exe wuaueng1.dll
regsvr32.exe wucltui.dll
regsvr32.exe wups.dll
regsvr32.exe wups2.dll
regsvr32.exe wuweb.dll
regsvr32.exe qmgr.dll
regsvr32.exe qmgrprxy.dll
regsvr32.exe wucltux.dll
regsvr32.exe muweb.dll
regsvr32.exe wuwebv.dll

Resetten we winsock:

netsh winsock reset

Vervolgens starten we de services weer.

net start wuauserv
net start CryptSvc
net start BITS

Open nu nog het windows register en ga naar HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrustedInstaller. Pas hier de rechten voor “administrators” aan naar full control. Pas hierna nog de dword32 genaamd “BlockTimeIncrement” aan zodat deze een hex waarde van “2a30” heeft.

En als laastse herstart je het systeem.

Mocht dit niet helpen, dan zit er niets anders op dan een herinstallatie 🙁

Update: Bram, die liever niet bij naam genoemd wordt, wist updates weer vlot te krijgen na het draaien van de IIS Crypto best practices.