logo powershell

Ingelogde gebruikers tellen met powershell

Een simpel powershelletje om inlogde gebruikers te tellen:

(query user /server:$server).count

Als dan iemand toch nog wil weten wie dat zijn:

(query user /server:$server)