Tech

logo windows server
Tech

VSS problemen

Wanneer je problemen hebt met de Volume Shadowcopy Service Provider wil het wel eens helpen de bijbehorende DLL bestanden opnieuw te registreren. Hiervoor stop je eerst VSS en de SWPRV service, deze worden toch handmatig door het systeem gestart als ze nodig zijn. Open een elevated dos-prompt en voer het volgende uit: cd c:\windows\system32\ net […]

logo windows server
Tech

Dedup Chunkstore opschonen…

Bij een controle van de in beslag genomen schijfruimte zag ik onder system volume information meer dan de verwachte shadowcopies. Ik trof een flinke Jaap van een \Sytem Volume Information\Dedup\Chunkstore\ folder aan. Vervolgens is het de afweging maken van shares grootte ten opzichte van de chunkstore. In mijn geval waren de shares bij elkaar nog […]

Tech

Verzonden items

Het nadeel van gedeelde mailboxen die automatisch bij een account in outlook verschijnen is dat de verzonden e-mail berichten altijd in de verzonden items map van de gebruiker terecht komen, behalve wanneer je een regedit doorvoert of de gedeelde mailbox als een additioneel exchange account toevoegt. Vanaf Exchange 2013 los je dit op middels twee […]

tech
Tech

User-SID achterhalen

Een snelle manier om een lijst te krijgen van gebruikersaccounts en het bijbehorende SID is een simpel dos-commando. Open een dos-prompt en voer het onderstaande commando uit: wmic useraccount get name,sid

tech
Tech

Windows Server 2012 opschonen

Wanneer een Windows Server 2012 systeem wordt ingezet als terminal server, zal je hierop net als bij Windows Server 2008 willen kijken naar de tijdelijke bestanden die na verloop van tijd aanzienlijke ruimte kunnen innemen. Nu kun je de temporary internet files laten verwijderen via een Group Policy wanneer een gebruiker een venster sluit. Wat je […]

tech
Tech

SMTP Auth Postfix

Mocht je het ook via smtp authenticatie de smtp server van je provider als smart host willen gebruiken doe dan het volgende. backupMaak voor de zekerheid een copy van je main.cf (het postfix configuratie bestand), want vi of nano is niet altijd je grote vriend in bange dagen. root@tarakan:/# cp /etc/postfix/main.cf /etc/postfix/main.cf.old wachtwoord bestandMaak een […]

tech
Tech

SMTP auth Exchange 2010

Steeds vaker moeten we terugvallen op SMTP authenticatie om e-mail via de relay server van een ISP weg te krijgen.Bij Exchange 2010 is het instellen verreweg het meest eenvoudig. Bij het aanmaken van een nieuwe “SMTP Send connector” wordt, als je kiest voor “Route all mail through the following smart-hosts”, meteen gevraagd of authenticatie benodigd […]