FSMO rollen controleren

Soms wil je gewoon even weten welke van je domain controllers de FSMO rollen heeft. Middels drie commando’s kun je achterhalen welke machine de FSMO rollen op het Domain en Forest hebben en welke servers allemaal als Global Catalog fungeren.

PS C:\Users\administrator.SUSSE> Get-ADDomain | Select-Object InfrastructureMaster,PDCEmulator,RIDMaster

InfrastructureMaster PDCEmulator     RIDMaster
-------------------- -----------     ---------
DC-02.SUSSE.local DC-02.SUSSE.local DC-02.SUSSE.local
PS C:\Users\administrator.SUSSE> Get-ADForest | Select-Object DomainNamingMaster,SchemaMaster

DomainNamingMaster SchemaMaster
------------------ ------------
DC-02.SUSSE.local DC-02.SUSSE.local
PS C:\Users\administrator.SUSSE> Get-ADForest | Select-Object -ExpandProperty GlobalCatalogs
DC-01.SUSSE.local
DC-02.SUSSE.local
DC-03.SUSSE.local