Get-AdGroupMember

Wanneer je een lijst wil hebben van alle leden in een bepaalde security group, kan dat makkelijk met powershell
PS C:\Users\administrator.SUSSE> import-module ActiveDirectory
PS C:\Users\administrator.SUSSE> Get-AdGroupMember -identity "AD_GROEPSNAAM" | select name > c:\groepsleden.txt