Storage-space terug online zetten

Somt komt het voor dat de storage space binnen Windows 10 offline gaat. Om uit te sluiten dat er een probleem is met een van de disks controleer je deze voordat je eventueel het volume weer online zet.

Voer een controle uit van de fysieke disks:

PS C:\Windows\system32> Get-PhysicalDisk

FriendlyName      SerialNumber  MediaType CanPool OperationalStatus HealthStatus Usage      Size
------------      ------------  --------- ------- ----------------- ------------ -----      ----
WDC WD7500BFCX-68N6GN0 WD-WXW1E74PLNSV HDD    False  OK        Healthy   Auto-Select 698.64 GB
WDC WD4002FYYZ-01B7CB1 K7JJ89ST    HDD    False  OK        Healthy   Auto-Select  3.64 TB
WDC WD4002FYYZ-01B7CB1 K7JJ7Y7T    HDD    False  OK        Healthy   Auto-Select  3.64 TB
WDC WD4002FYYZ-01B7CB1 K7JJA79T    HDD    False  OK        Healthy   Auto-Select  3.64 TB
WDC WD4002FYYZ-01B7CB1 K7JJ4X3T    HDD    False  OK        Healthy   Auto-Select  3.64 TB

Voer een controle uit van de virtuele disk, je store space:

PS C:\Windows\system32> Get-VirtualDisk

FriendlyName Usage MediaType  ResiliencySettingName PhysicalDiskRedundancy OperationalStatus HealthStatus IsManualAtt
                                                      ach
------------ ----- ---------  --------------------- ---------------------- ----------------- ------------ -----------
Storage space Data Unspecified Parity        1           OK        Healthy   False


Vervolgens zoek je het disk nummer op van je storage-space:

PS C:\Windows\system32> Get-Disk

Number Friendly Name Serial Number          HealthStatus     OperationalStatus   Total Size Partition
                                                       Style
------ ------------- -------------          ------------     -----------------   ---------- ----------
4   WDC WD7500...   WD-WXW1E74PLNSV       Healthy       Online         698.64 GB MBR
5   Storage space {0b9bba0f-48b6-4f38-89f9-77a6... Healthy       Offline          9.67 TB GPT

Waarna je het betreffende volume online zet:

Set-Disk -number 5 -isoffline $false

Wil je een snel overzicht van je offline storage-spaces:

Get-Disk | Where-Object IsOffline –Eq $True

Wil je een snel al je offline storage-spaces weer online zetten:

Get-Disk | Where-Object IsOffline –Eq $True | Set-Disk –IsOffline $False

Let op, vaak is deze disk read-only, maak deze weer writable met het volgende commando:

Set-Disk -Number 5 -IsReadonly $False