Files opschonen met powershell

Soms wil je map met logbestanden opschonen maar wil je wel een aantal files behouden. Dat kan met het volgende powershell script. Geef enkel het pad op en het aantal dagen dat files oud mogen zijn.

Wanneer je dit script scheduled heb je er zelfs geen omkijken meer naar.# Remove files in folder that are older then X days
$Path = "C:\somedir\subdir"
$Numberofdaystokeep = "-14"

$CurrentDate = Get-Date
$DateofwichtoDelete = $CurrentDate.AddDays($Numberofdaystokeep)
Get-ChildItem $Path | Where-Object { $_.LastWriteTime -lt $DateofwichtoDelete } | Remove-Item