Tag: powershell

logo exchange online
Tech

Herstel Exchange Online mailbox koppeling

Bij een hybride omgeving was een account aangemaakt met een mailbox aangemaakt op de On-Premise Exchange server. Echter was na de synchronisatie van het account naar de Azure Active Directory er meteen een licentie aan gekoppeld. De licentie zorgde ervoor dat de lokale mailbox niet gemoved kon worden. Om dit te herstellen dien je de […]

tech
Tech

Printers verwijderen

Wanneer je een groot aantal gedistribueerde printers wil verwijderen kun je dat doen op basis van printerserver naam via Powershell. $printserver = “\\Printerservernaam\” $printers = Get-WmiObject Win32_Printer -Filter “Name LIKE ‘%$($printserver)%'” foreach ($printer in $printers) { $printer.PSBase.Delete() }

logo exchange
Tech

Dubbele boeking vergaderruimte voorkomen

In de meeste Exchange omgevingen komen zogenaamde “Room” mailboxen voor. Dat zijn in feite mailboxen waarvan de agenda wordt gebruikt voor het reserveren van een vergaderruimte binnen de organisatie. Nu kan het out-of-the-box gebeuren dat een “Room”dubbel wordt geboekt. Dit kun je voorkomen door middel van een powershell commando. PS C:\Users\Bas\Desktop> Set-CalendarProcessing “MeetingRoom1” -AllowConflicts $false […]

tech
Tech

Uitschakelen UAC

Microsoft’s User Account Control (Gebruikersaccount beheer) of kortweg UAC kan je ooit flink in de weg zitten als het goed om niet werkende (invoeg-) toepassingen van derden. Het enige dat je nog rest is het uitschakelen van UAC. Helaas is het ooit niet genoeg om dit via het configuratiescherm te doen. Hier brengt PowerShell de […]

Tech

SQL export en import

Mijn collega Sjakkie mocht voor een klant een server migratie uitvoeren van een oude SBS omgeving naar Server 2019. Hij liep daarbij tegen het probleem aan dat je een grote hoeveelheid SQL Databases op een SQL Express instance niet via de SQL Management Studio kon migreren. Hij heeft daarom een export gerealiseerd dat alle databases […]

logo powershell
Tech

Files opschonen met powershell

Soms wil je map met logbestanden opschonen maar wil je wel een aantal files behouden. Dat kan met het volgende powershell script. Geef enkel het pad op en het aantal dagen dat files oud mogen zijn. Wanneer je dit script scheduled heb je er zelfs geen omkijken meer naar. # Remove files in folder that […]

logo powershell
Tech

Get-AdGroupMember

Wanneer je een lijst wil hebben van alle leden in een bepaalde security group, kan dat makkelijk met powershell import-module ActiveDirectory Get-AdGroupMember -identity “AD_GROEPSNAAM” | select name > c:\groepsleden.txt

tech
Tech

FSMO rollen controleren

Soms wil je gewoon even weten welke van je domain controllers de FSMO rollen heeft. Middels drie commando’s kun je achterhalen welke machine de FSMO rollen op het Domain en Forest hebben en welke servers allemaal als Global Catalog fungeren. Get-ADDomain | Select-Object InfrastructureMaster,PDCEmulator,RIDMaster Dat geeft de volgende output InfrastructureMaster PDCEmulator RIDMaster ——————– ———– ——— […]