Berichtgroottes binnen Exchange

Het aanpassen van de maximalie berichtgrootte in een organisatie doe je binnen exchange niet op 1 plek. De send- en receive connector worden onafhankelijk van elkaar ingesteld, daarnaast heb je ook nog de transportconfig, welke wel eens vergeten wordt.

Wanneer je dan een melding van een eindgebruiker doorkrijgt die meldt ” 550 5.2.12 RESOLVER.RST.SendSizeLimit.Org; message too large for this organization”, kun je de instellingen binnen exchange nalopen aan de hand van de onderstaande Exchange Powershell opdrachten.

get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize 
get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize 
get-sendconnector | ft name, maxmessagesize 

De bovenstaande commando’s geven je de onderstaande informatie. In het voorbeeld zie je dat hoewel de receive en sendconnector een hoge waarde hebben, de transportconfig zorgt voor een bottleneck.

[PS] C:\Windows\system32>get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize
 MaxSendSize       MaxReceiveSize
 -----------       --------------
 10 MB (10,485,760 bytes) 10 MB (10,485,760 bytes)
 [PS] C:\Windows\system32>get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize
 Name             MaxMessageSize
 ----             --------------
 Default MS01         36 MB (37,748,736 bytes)
 Client Proxy MS01      36 MB (37,748,736 bytes)
 Default Frontend MS01    36 MB (37,748,736 bytes)
 Outbound Proxy Frontend MS01 36 MB (37,748,736 bytes)
 Client Frontend MS01     36 MB (37,748,736 bytes)
 Anonymous Relay       36 MB (37,748,736 bytes)
 [PS] C:\Windows\system32>get-sendconnector | ft name, maxmessagesize
 Name        MaxMessageSize
 ----        --------------
 SMTP send connector 35 MB (36,700,160 bytes)

Wil je weten of er op een specifieke mailbox (per abuis) een bepaalde limiet heeft:

 get-mailbox | ft Name, Maxsendsize, maxreceivesize

Voor een overzicht van limieten op alle mailboxen

get-mailbox | ft Name, Maxsendsize, maxreceivesize

Aanpassen van de groottes

Set-TransportConfig -MaxSendSize 25MB -MaxReceiveSize 25MB
Get-Sendconnector | Set-Sendconnector -MaxMessageSize 25MB
Get-Receiveconnector | Set-Receiveconnector -MaxMessageSize 25MB

Voor het corrigeren van een limiet op een mailbox

Set-Mailbox -MaxSendSize 25MB -MaxReceiveSize 25MB