Uitschakelen UAC

Microsoft’s User Account Control (Gebruikersaccount beheer) of kortweg UAC kan je ooit flink in de weg zitten als het goed om niet werkende (invoeg-) toepassingen van derden. Het enige dat je nog rest is het uitschakelen van UAC. Helaas is het ooit niet genoeg om dit via het configuratiescherm te doen. Hier brengt PowerShell de uitkomst.

New-ItemProperty -Path HKLM:Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system -Name EnableLUA -PropertyType DWord -Value 0 -Force

Herstart vervolgens het betreffende systeem en UAC staat volledig uitgeschakeld, ook op Windows Server 2016.