Printers verwijderen

Wanneer je een groot aantal gedistribueerde printers wil verwijderen kun je dat doen op basis van printerserver naam via Powershell.

$printserver = "\\Printerservernaam\"
$printers = Get-WmiObject Win32_Printer -Filter "Name LIKE '%$($printserver)%'"
foreach ($printer in $printers) {
    $printer.PSBase.Delete()
}