Autoreply instellen via powershell

Soms komt er een verzoek om als beheerder voor iemand een autoreply in te stellen. Als beheerder kun je dat via powershell instellen.

set-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity JannaSteijvers -AutoReplyState Scheduled -StartTime "13/01/2017"  -EndTime "3/12/2020" -InternalMessage "zodra ik kan typen stuur ik je een berichtje" -ExternalMessage "Ik kan nog niet typen, stuur mama of papa maar een berichtje"