Tag: active directory

logo powershell
Tech

Usershare folders deleted accounts opschonen

Het verwijderen van usershares behoort tot een correcte offboarding procedure. In de praktijk wordt een dergelijke share vaak nog even bewaard. Joseph Moody heeft een mooi powershell script gemaakt, waarbij je eerst een “dry-run” kunt doen en een complete lijst krijgt van mappen die verwijderd gaan worden. Het is enkel nodig de lokatie op te […]

logo powershell
Tech

Restore AD-User

Wanneer je een Active Directory user verwijderd komt deze standaard in de Deleted Objects van je AD. Via Powershell kun je deze spoedig herstellen. Gebruik Get-ADObject met een include op de deleted objects om het objectguid te achterhalen: Get-ADObject -Filter ‘SAMAccountName -eq “username”‘ –IncludeDeletedObjects Vervolgens haal je het account terug met een Restore-ADObject: Restore-ADObject -Identity […]

logo powershell
Tech

Overzicht mail-enabled security groups

Het onderstaande script presenteert een leesbaar lidmaatschap overzicht van in Active Directory aanwezige security groups. Dit kan handig zijn voor raportages. $RootDN = [ADSI] ” $Searcher = New-Object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($RootDN) $Searcher.Filter = “(&(objectClass=group)(mail=*))” $MeGroups = $searcher.FindAll() Write-Host “There are” $MeGroups.Count “mail enabled groups (Security & Distribution)” ForEach ($Group in $MeGroups) { $GroupDN = [ADSI]$Group.Path Write-Host $GroupDN.displayName […]

logo powershell
Tech

Account lockout status

Bij herhaalde account lockouts (account locked out meldingen) is het wenselijk om te achterhalen waar de oorzaak zit. Middels dit powershell script van The Sysadmin Channel kun je zoeken naar de plekken waar de lockout plaatsvindt. #requires -Module ActiveDirectory Function Get-AccountLockoutStatus { <# .Synopsis This will iterate through all your domain controllers by default and […]

logo azure
Tech

Azure AD Connect migreren

Azure AD Connect is er al even waardoor nu het moment daar is, dat je de eerste migraties krijgt van Azure AD Connect naar nieuwe servers omdat de bestaande wordt uitgefaseerd. Het eerste waar je aan denkt is “hoe heb ik die sync destijds gedaan, op welk attribuut sync ik”. Geen paniek, je kunt de […]

logo powershell
Tech

Wat zijn de laatst aangemaakte accounts

In deze tijden van Exchange aanvallen, wil je snel controleren of er accounts zijn aangemaakt buiten jouw medeweten om. Middels powershell kun je in snel controleren wat de laatste dagen aan accounts is aangemaakt. Onderstaand script toont het laatste aangemaakte account, of meerdere accounts binnen het interval dat je opgeeft vanaf de huidige datum. Get-ADUser […]