logo powershell

Restore AD-User

Wanneer je een Active Directory user verwijderd komt deze standaard in de Deleted Objects van je AD. Via Powershell kun je deze spoedig herstellen.

Gebruik Get-ADObject met een include op de deleted objects om het objectguid te achterhalen:

Get-ADObject -Filter 'SAMAccountName -eq "username"' –IncludeDeletedObjects

Vervolgens haal je het account terug met een Restore-ADObject:

Restore-ADObject -Identity "34bb1918-181a-405f-b317-c0c9d02d57c2"