Tech

tech
Tech

Nieuwe extortion e-mail

Sinds vandaag komen er steeds meer meldingen over mails waarin wordt gemeld dat men via een kwetsbaarheid in een routers heeft kunnen inbreken op je computer. Daarbij wordt je wederom bang gemaakt dat men je internet geschiedenis in heeft gezien en je bestanden bekijkt. Deze e-mail is pure bangmakerij om je te verleiden om een […]

tech
Tech

Verhelpen traag afdrukken Windows 10

Wanneer je gebruik maakt van Windows 10 heb je mogelijk ervaren dat afdrukken traag gaat. Je drukt op print, maar het kan best enkele minuten duren voordat je afdruk op de printer ligt. Dit komt door een SNMP bug binnen Windows 10. Het uitschakelen van SNMP is de (tijdelijke) oplossing. Voer het volgende commando uit […]

tech
Tech

Volledige e-mailheaders

Voor het nagaan van vertragingen bij e-mail aflevering, of het nagaan hoe een spam-mail zijn weg naar je mailbox heeft gebaand zijn de volledige headers van een e-mailbericht een noodzaak. Headers kun je op de volgende manier nagaan. Outlook 2016/2019 Wil je de volledige berichten doorsturen ter analyse, dan heb je binnen Outlook de mogelijkheid […]

tech
Tech

Credential manager aanroepen

De credential manager van Windows is ook via commandline aan te roepen. Plak daarvoor het onderstaande in de “uitvoeren” box. rundll32.exe keymgr.dll, KRShowKeyMgr

tech
Tech

Windows update verwijderen via CLI

Soms loop je tegen een probleem aan en kom je er via een knowledgebase achter dat je het kunt verhelpen door het verwijderen van een update. Dan kun je via de lijst van geinstalleerde updates de update opzoeken en deze verwijderen, of je geeft simpelweg een commando met daarin het KB nummer. wusa /uninstall /kb:4507469

tech
Tech

Printers verwijderen

Wanneer je een groot aantal gedistribueerde printers wil verwijderen kun je dat doen op basis van printerserver naam via Powershell. $printserver = “\\Printerservernaam\” $printers = Get-WmiObject Win32_Printer -Filter “Name LIKE ‘%$($printserver)%'” foreach ($printer in $printers) { $printer.PSBase.Delete() }

tech
Tech

Controleren uptime

De uptime van een windows systeem kun je op twee manieren benaderen. Het interval tussen de laatste boot-time en nu, of het interval tussen de laatste up van de netwerk interfacekaart en nu. System uptime: systeminfo | find “Boot Time” Netwerk uptime: net stats srv

Tech

DNS en Timesync op HPE/Aruba ProCurve

Om de datum en tijd synchronisatie snel in te stellen kun je de onderstaande opdrachten gebruiken. Daarin staat een extra “no ntp enable” opgenomen om af te vangen dat je de melding “Disable NTP before changing timesync to SNTP or TIMEP” krijgt na het aanzetten SNTP. In plaats van de Google DNS servers kun je […]

tech
Tech

Opschonen log bestanden

Sommige applicaties of systeemprocessen genereren nogal veel log bestanden, hierdoor kan een disk snel vollopen. Hiervoor kun je een simpele command-line gebruiken welke je in een batchfile kunt zetten om deze ook via de task scheduler automatisch te laten lopen op de achtergrond. ForFiles de eigenlijke zoekopdracht /p “C:\pad” de parameter voor je pad /s […]

logo vmware
Tech

vSphere root account locked out

Wanneer je met je root account geen toegang krijgt tot de shell of het webinterface van je vmware host, is je root account gelocked. Je krijgt dan alleen toegang tot vSphere via de console. Het is dus van belang dat je je ILO of iDRAC geconfigureerd of fysieke toegang ertoe hebt. Log in op de […]

tech
Tech

Windows 10 systeembestand herstel

Wanneer je het vermoeden hebt dan jouw Windows 10 installatie beschadigde systeem bestanden heeft, ben je geneigd dit te herstellen met een SFC /scannow. Sinds de laatste update van Windows 10 is er echter een bug ingeslopen waardoor de SFC niet correct werkt. Er is nog geen patch voor beschikbaar, maar wel een alternatieve commandline. […]

Tech

Snelheid SQL Queries bekijken

Het kan bij Microsoft SQL troubleshooting handig zijn om te kijken of er queries zijn welke veel tijd kosten. Dat kan duiden op een programmeer issue van de applicatiemaker. Middels de onderstaande query genereer je een overzicht waarbij de kolom Last_Elapsed_Time_In_S degene is die je wil bekijken. SELECT TOP 250 SUBSTRING(qt.TEXT, (qs.statement_start_offset/2)+1, ((CASE qs.statement_end_offset WHEN […]