NETWORK Degraded in iLO Health

Het kan voorkomen dat ongebruikte NIC’s in je server onterecht een network degraded melding doorgeven aan je iLO. Als vervolgens je monitoring software de iLO uitleest en je een “red flag” presenteert op het scherm in je NOC is dat natuurlijk frustrerend.

Zoals je hieronder kunt zien, worden deze NIC’s niet daadwerkelijk gebruikt en is er dus niets aan de hand.

We kunnen proberen om deze NIC’s via commandline om te zetten naar passtrough mode om ze op “unused” te krijgen. Eerst vragen we het PCI address op van de vmnic.

[root@susse01:~] vmkchdev -l | grep vmnic2
0000:02:00.2 14e4:1657 103c:3372 vmkernel vmnic2

Je ziet dat vmnic2 aan de vmkernel is toegewezen. Vervolgens zetten deze NIC op passtrough mode met behulp van het id “0000:02:00.2” dat we uit het vorige commando haalden.

[root@susse01:~] vmkchdev -p 0000:02:00.2
vmkchdev failed with 0xbad0020

In dit geval kan het voor deze adapter niet op deze manier helaas, en krijg je een failed melding.

Had dit wel gewerkt, dan had je nu middels vmkchdev -l gezien dat vmnic2 op passtrough was gezet:

[root@susse01:~] vmkchdev -l | grep vmnic2
0000:02:00.2 14e4:1657 103c:3372 passthrough vmnic2

Om deze weer terug toe te wijzen aan de vmkernel gebruikt je de -v optie.

[root@susse01:~] vmkchdev -v 0000:02:00.2

Wat je wel kunt doen als het bovenstaande voor jouw adapter niet lukt, is via de vSphere webclient het device op passthrough zetten.

Ga daarvoor naar Hardware > PCI Devices en zoek het eerder gevonden PCI address. Selecteer de vmnic en klik vervolgens op Toggle Passthrough.

Wanneer je nu nogmaals zoekt, zie je dat de gekozen vmnic’s de waarde enabled melden in de kolom Passthrough. Dit wordt echter pas actief na een herstart van de host.

Als je nu nogmaals kijkt bij je iLO zie je dat er maar 2 nic’s genoemd worden. De nic’s die je op passthrough gezet hebt, staan als “unknown ports” vermeld.