tech
Tech

Get-AdGroupMember

Wanneer je een lijst wil hebben van alle leden in een bepaalde security group, kan dat makkelijk met powershell import-module ActiveDirectory Get-AdGroupMember -identity “AD_GROEPSNAAM” | select name > c:\groepsleden.txt