logo powershell

Downloads folders opschonen

Voor onderhoudsdoeleinden is het vaak een quick win om de recycle bin te legen en de downloads folder van gebruikers. Op een Remote Desktop Session Host server kun je met de onderstaande powershell voor alle gebruikers de downloads map legen op bestanden van een x aantal dagen na.

Get-ChildItem C:\Users\*\Downloads\* | Where-Object {($_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-10))} | Remove-Item -recurse -force

PS, het opschonen van de recycle bin doe je als volgt:

Clear-RecycleBin -DriveLetter C