logo powershell

Test je storage snelheid met diskspd.exe

Microsoft heeft een tooltje om performance van je storage te testen. Deze kun je via powershell downloaden en starten.

$client = new-object System.Net.WebClient

downloaden…

$client.DownloadFile("https://github.com/microsoft/diskspd/releases/download/v2.1/DiskSpd.zip","C:\dskspd\DiskSpd-2.1.zip")

uitpakken…

Expand-Archive -LiteralPath C:\dskspd\DiskSpd-2.1.zip -DestinationPath C:\DISKSPD

uitvoeren…

.[INSERT_DISKSPD_PATH] -t2 -o32 -b4k -r4k -w3 -d120 -Sh -D -L -c5G [INSERT_CSV_PATH_FOR_TEST_FILE] > [INSERT_OUTPUT_FILE.txt]

Dit levert een txt file op met daarin de resultaten.