logo exchange

Security Update KB5014261 For Exchange Server 2019 CU12

Update KB5014261 voor Exchange Server 2019 CU 12 kun je automatisch ontvangen via de Windows Updates. Het is van belang na de installatie het Active Directory schema aan te passen.

Tevens is de update los te downloaden als een executable. Je kunt deze downloaden voor Exchange Server 2016 CU22 en CU23 alsook voor Exchange Server 2019 CU11 en CU12.

Open na de installatie een elevated dos-prompt en voer het volgende uit:

cd "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin"
Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareAllDomains

Voor Exchange Server 2016 CU 23 voer je eveneens het bovenstaande uit. Voor Exchange Server 2013 CU 23 voer je het volgende uit*:

cd "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin"
Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /PrepareAllDomains

*Bij Exchange Server 2013 CU 23 dien je update KB5014260 toe te passen.