Veeam: Failed to create persistent connection to ADMIN$

Bij het inrichten van een offsite lokatie van Veeam Backup & Replication kun je tegen de melding “Failed to create persistent connection to ADMIN$” aanlopen. Het uitschakelen van UAC alleen is dan niet afdoende.

Je zult nog een aanpassing in het register moeten uitvoeren, het wijzigen of toevoegen van LocalAccountTokenFilterPolicy. Maak via een teksteditor een .reg file aan om deze makkelijk in te laden. Deze dient de volgende inhoud te hebben:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001