Verificatiefout CredSSP-versleuteling voor Oracle-herstel

Recent zijn er enkele updates uitgebracht door Microsoft die verlangen dan een remote desktop of terminal server op het zelfde patch niveau zitten als de client die er naartoe wil verbinden. Wanneer de doelmachine niet voorzien is van alle Windows updates kun je de foutmelding krijgen die hiernaast staat afgebeeld.

De oplossing is om de doelmachine helemaal bij te werken met Windows updates. Een quick fix is het maken van een dword 32 entry met naam AllowEncryptionOracle met de waarde 00000002 in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters]
"AllowEncryptionOracle"=dword:00000002