Tech

windows server
Tech

Remote Desktop Gateway Server

Tegenwoordig is er behoefte aan werken op afstand. Wanneer er bijvoorbeeld desktops zijn die productie machines beheren wil je deze bijvoorbeeld van huis uit over kunnen nemen. Overnemen via simpelweg een poortforwarding op de rdp poort 3389 is een no-go. Installeer daarom de remote desktop gateway rol zodat je een ssl-laag gebruikt waarover je de […]

windows server
Tech

Windows Server image reparatie met DISM

Bij een Windows Server 2022 systeem liep ik bij het updaten de hele tijd tegen een foutmelding aan. There were some problems installing updates, but we’ll try again later. If you keep seeing this and want to search the web or contact support for information, this may help: (0x800f081f) Dit zou duiden op een CBS […]

logo vmware
Tech

Backup VMWare vCenter via FTP

Natuurlijk kun je een baremetal backup maken van je VMWare vCenter virtual appliance met Veeam, maar je hebt ook de mogelijkheid om de configuratie via FTP te dumpen op bijvoorbeeld een fileserver. Op mijn fileserver heb ik binnen mijn ftp server een account ingericht dat door vCenter gebruikt kan worden om mee te uploaden. Vervolgens […]

logo office microsoft
Tech

Microsoft Office zeroday CVE-2023-36884

Op patch-tuesday juli 2023 heeft Microsoft bekend gemaakt dat er actief misbruik wordt gemaakt van speciaal geprepareerde office documenten die het mogelijk maken remote code execution uit te voeren. Een aanvaller moet dan wel het slachtoffer weten te overtuigen het toegestuurde document te openen. Er is nog geen patch beschikbaar voor dit lek aangeduid als […]

windows server
Tech

Recyclen van application pools

In een keer alle application pools van IIS herstarten? & $env:windir\system32\inetsrv\appcmd list apppools /state:Started /xml | & $env:windir\system32\inetsrv\appcmd recycle apppools /in

logo vmware
Tech

VMWare vCenter File system /storage/has run out of storage space

Naar aanleiding van een security bericht wilde ik VMWare vCenter 8.0 U1a bijwerken naar 8.0 U1b. Bij het inloggen op de vCenter zag ik echter een melding dat een partitie spontaan was volgelopen. File system /storage/has run out of storage space. Increase the size of disk /storage/core Via monitor > disks zie je wat meer […]

windows server
Tech

Windows update herstellen

Soms overkomt het je dat Windows 10 of Windows Server niets meer doet met uitgebrachte updates. . Dan is het tijd om de windows update “cache” te legen en de boel te resetten. Open een elevated command prompt en stop eerst enkele services: net stop wuauserv net stop CryptSvc net stop BITS Krijg je een […]

Tech

HPE MSA 2060/2062 firmware upgrade

Om de firmware van een HPE MSA 2060/2062 te upgrade heb je een aantal methoden. Ik laat enkel de Windows methoden zien. Download allereerst de laatste firmware versie vanaf de HPE Support website. Log vervolgens in op het web interface van je MSA controller en schakel de Partner Firmware Update uit. Je wil namelijk zeker […]

logo exchange
Tech

Exchange Server 2019 CU13 (2023 H1)

Ditmaal wilde ik de update van Exchange Server een keer via commandline doen, of liever gezegd powershell aangezien velen anders cmd.exe uitvoeren. Begin met een herstart van de Exchange Server, dat voorkomt frustratie als je bij de eerste stap al meteen de melding “Pending reboot” krijgt. Download ExchangeServer2019-x64-CU13.iso en mount deze. Open powershell en cd […]

logo powershell
Tech

Overzicht Active Directory OU’s met Powershell

Get-ADOrganizationalUnit -Properties CanonicalName -Filter * -SearchBase “OU=SUSSE,DC=SUSSE,DC=LAN” | Sort-Object CanonicalName | ForEach-Object { [pscustomobject]@{ Name = Split-Path $_.CanonicalName -Leaf CanonicalName = $_.CanonicalName UserCount = @(Get-AdUser -Filter * -SearchBase $_.DistinguishedName -SearchScope OneLevel).Count ComputerCount = @(Get-AdComputer -Filter * -SearchBase $_.DistinguishedName -SearchScope OneLevel).Count } } Om een export te maken naar een txt file: $results | Out-File C:\export_OUs.txt […]