Remote Desktop aanzetten op Windows 10/11

Wanneer je een Windows 10 of Windows 11 werkplek middels remote desktop beschikbaar wil maken, kun je dat via Settings > System > Remote desktop doen.

Het kan echter ook via powershell, wat vooral handig is bij een uitrol van een pc/laptop.

Remote Desktop activeren:

Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -name "fDenyTSConnections" -value 0

Maak een firewall regel actief voor remote desktop:

Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"

Indien je de firewall regel opnieuw moet aanmaken:

netsh advfirewall firewall add rule name="allow RemoteDesktop" dir=in protocol=TCP localport=3389 action=allow

Om het bovenstaande terug te draaien:

Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -name "fDenyTSConnections" -value 1
Disable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"