windows server

Additioneel subnet routeren naar SSTP VPN verbinding

In een eerder artikel hebben we de inrichting van een SSTP VPN besproken. Onlangs was er de noodzaak om op een SSTP verbinding een additioneel subnet benaderbaar te maken. Dis kun je eveneens via powershell beschikbaar maken.

Add-VpnConnectionRoute -ConnectionName "mijnSSTPvpn" -DestinationPrefix 10.5.0.0/21 -PassThru

Ook het toevoegen van eventuele extra hostnames die je omwille van ontbrekende DNS resolving toch bekend wil maken regel je via powershell.

Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "n10.5.0.3tRIVENDELL" -Force
Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "n10.5.1.3tISENGARD" -Force
Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "n10.5.2.3tGONDOR" -Force
Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "n10.5.3.3tMORDOR" -Force