logo exchange

Mailbox verwijderen en account behouden

Het typische gedrag bij het verwijderen van een mailbox is dat het bijbehorende account ook wordt verwijderd. Wanneer je het account wenst te behouden moet je andere stappen nemen. Schakel eerst de mailbox uit en verwijder deze vervolgens. Daarmee blijft het account bespaard.

Eerst vragen we een overzicht van de mailboxen en de bijbehorende guid’s

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | ft DisplayName,MailboxGUID,TotalitemSize,LastLogonTime

De mailbox kun je op enkele wijzen uitschakelen:

Disable-Mailbox alias@steijvers.com
Disable-Mailbox “Deacon, John”
Disable-Mailbox <GUID>

Om te zien of de mailboxen inderdaad losgekoppeld zijn, kijk je of er disconnected mailboxen zijn:

$dbs = Get-MailboxDatabase
$dbs | foreach {Get-MailboxStatistics -Database $_.DistinguishedName} | where {$_.DisconnectReason -eq "Disabled"} | Format-Table DisplayName,Database,DisconnectDate

Ter verificatie kun je ook het recipienttype van het account bekijken. In mijn voorbeeld zie je dat Brian May nog een UserMailbox is terwijl John Deacon (ontdaan van zijn mailbox) een User is.

Om de mailbox te kunnen verwijderen hebben we het MailboxGuid nodig, die heb je als eerste al opgevraagd, maar het kan geen kwaad om het nogmaals te doen. We pakken het commando voor het opvragen van de disconnected mailboxen en voegen en ,MailboxGuid aan toe.

$dbs = Get-MailboxDatabase
$dbs | foreach {Get-MailboxStatistics -Database $_.DistinguishedName} | where {$_.DisconnectReason -eq "Disabled"} | Format-Table DisplayName,Database,DisconnectDate

Met het commando remove-mailbox kun je de mailbox verwijderen. Met het onderstaande commando moet je enkel nog de juiste database opgeven.

Remove-Mailbox -StoreMailboxIndentity <MailboxGuid> 

Completer is:

Remove-Mailbox -Database “MailboxDB” -StoreMailboxIdentity  <MailboxGuid>