logo exchange

Exchange Server: ContentIndexState Failed

Wanneer je meldingen ontvangt dat zoeken in Exchange niet de verwachtte resultaten toont, controleer je als eerste dat de Windows Search Service draait op de Exchange Server. Een tweede stap is om de ContentIndexState te controleren.

Get-MailboxDatabaseCopyStatus * | Sort Name | Select Name, Status, ContentIndexState

Iets meer detail in wat er faalt, krijg je met het volgende powershell commando:

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxDatabaseCopyStatus | Select Name,*index*

Als deze een status gefaald aangeeft moet je de indexering opnieuw laten plaatsvinden. Stop de MSExchangeFastSearch en HostcontrollerService (beiden zijn toebedeeld aan Exchange Search). Zoek daarna het pad van de betreffende Exchange database en verwijder op diens locatie de search index map.

stop-service MSExchangeFastSearch
stop-service HostControllerService
Get-MailboxDatabase "Mailbox Database Naam" | select EdbFilePath

Op de genoemde locatie tref je het volgende aan:

Verwijder de map die je hier ziet staan en start de eerder gestopte services weer. De search index van de betreffende mailbox database zal opnieuw opgebouwd gaan worden.

start-service MSExchangeFastSearch
start-service HostControllerService

Wanneer je hierna nogmaals de staat van de ContentIndexState bekijkt, zul je “Crawling” zien.