Unifi Controller: Used fallback datasource

Een unifi controller was non responsive via de Unifi Network app. Op de console trof ik de onderstaande melding aan. Ook op IP in een browser komt er geen unifi controller interface in beeld.

Het wijst op een corruptie in de database. Om dit te verhelpen download je een script dat pruning uitvoert op je mongodb.

cd /tmp/
wget https://help.ui.com/hc/en-us/article_attachments/360008640574/CK_repair.js

Vervolgens stop je de unifi service:

service unifi stop

Nu repareer je de database:

mongod --dbpath /usr/lib/unifi/data/db --smallfiles --logpath /usr/lib/unifi/logs/server.log --repair

En start je de unifi service weer:

service unifi start