logo windows 11

Windows 11 – ouderwets rechtsklikmenu

Wanneer je in de Windows 11 verkenner met rechts ergens op klikt, krijg je een beperkt menu. Je kunt dan met <Shift>+<F10> wel de overige opties (oftewel het oude menu) voor de dag toveren, maar op een gegeven moment ben je die handeling beu.

Om altijd het oude menu te krijgen voer je vanaf een elevated dos-prompt het volgende commando uit:

reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

Sluit daarna het process explorer.exe en start het opnieuw op:

taskkill /f /im explorer.exe
explorer.exe

Voila! Je hebt je ouderwetse rechtsklik menu weer terug…