Veeam services starten

Na de installatie /update van Veeam 11 Community Edition, startten niet alle services automatisch op.Gelukkig kun je met powershell in 1x al deze services aanzwengelen.

Get-Service Veeam* | Start-Service

Met enkel “Get-Service Veeam*” controleer je de status van de services achteraf.

Op deze manier de joker inzetten om meerdere services met dezelfde naam te herstarten is natuurlijk ideaal. Je kunt namelijk ook get-service *iets* gebruiken.

#derisweerbijnaindemaand