Problemen met de package manager van PFSense

Op enkele PFSense firewalls hebben we ervaren dat deze bij een update naar de nieuwe 21.xx releases alle packages kwijt waren. Ook was er geen mogelijkheid om packages te installeren via de GUI, daarbij kwam een melding dat “unable to retrieve package information”.Via een SSH verbinding lukte het herinstallatie van de pkg manager eveneens niet. Dat kan theoretisch met:

pkg-static bootstrap -f

Daarna geeft je eveneens binnen de shell het herstart commando:

reboot

Andere commando’s die je mogelijk helpen om de boel vlot te trekken zijn:

pkg-static install -f pkg
pfSense-upgrade -d
pkg install pfSense-base

Als dat je een foutmelding geeft, waar de kans groot op is dat is dat “Shared object “libarchive.so.7” not found, required by “pkg”. In dit geval doe je eerst een downgrade van de PFSense naar de Previous Stable Version.

Voor het updaten is het van belang dat je op pfSense-upgrade-0.70 zit. Controleer de versie op de onderstaande manier:

[2.3.4-RELEASE][root@RT.localdomain]/root: pkg-static info -x pfSense-upgrade
pfSense-upgrade-0.69


Forceer desnoods een update via de shell.

[2.3.4-RELEASE][root@RT.localdomain]/root: pkg-static bootstrap -f
pkg(8) is already installed. Forcing reinstallation through pkg(7).
The package management tool is not yet installed on your system.
Do you want to fetch and install it now? [y/N]: y
Bootstrapping pkg from pkg+https://pkg.pfsense.org/pfSense_v2_4_4_amd64-pfSense_v2_4_4, please wait...
pkg: /usr/local/share/pfSense/keys/pkg/revoked/.empty: invalid chunk added
Verifying signature with trusted certificate pkg.pfsense.org.20160406... done
pkg-static: warning: database version 35 is newer than libpkg(3) version 34, but still compatible
Installing pkg-1.10.5_6...
Newer FreeBSD version for package pkg:
To ignore this error set IGNORE_OSVERSION=yes
- package: 1102000
- running kernel: 1003000
Allow missmatch now?[Y/n]:

Ga daarbij akkoord met de vraag of je de package manager wil downgraden. Hiermee moet de package manager weer hersteld zijn… Installeer de gewenste packages opnieuw en overweeg om toch weer bij te werken naar de Latest Stable Version, waarschijnlijk was je upgrade stap in eerste instantie te groot.