logo vmware

RAID array aanmaken via ESXCLI

Vandaag heb ik weer een verse server mogen ontvangen om in te richten. Na eerst de Service Pack for Proliant te hebben geinstalleerd was het de beurt aan de VMWare vSphere installatie. Aangezien ik gebruik maak van de Custom HPE builds beschik ik over de smartstorage admin ssacli mogelijkheden via de ESX shell.

Waar ik eerder het enkel had over het het toevoegen van disks in dit eerdere artikel heb ik nu het gehele proces van het aanmaken van het array beschreven. SSH naar je vSphere machine en cd naar /opt/smartstorageadmin/ssacli/bin. Rescan je adapter voor disks en configuratie met:

./ssacli rescan

Vervolgens bekijk je de complete configuratie, dit heb je nodig om je controller slot te achterhalen EN de poorten waarop je fysieke schijven zitten.

./ssacli ctrl all show config
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 in Slot 0 (Embedded) (sn: PWXKV0CRHET0OP)
  Internal Drive Cage at Port 1I, Box 3, OK
  Internal Drive Cage at Port 2I, Box 3, OK
 Port Name: 1I (Mixed)
 Port Name: 2I (Mixed)
  physicaldrive 1I:3:1 (port 1I:box 3:bay 1, 1.2 TB): OK
  physicaldrive 1I:3:2 (port 1I:box 3:bay 2, 1.2 TB): OK
  physicaldrive 1I:3:3 (port 1I:box 3:bay 3, 1.2 TB): OK
  physicaldrive 1I:3:4 (port 1I:box 3:bay 4, 1.2 TB): OK
  physicaldrive 2I:3:5 (port 2I:box 3:bay 5, 1.2 TB): OK
  physicaldrive 2I:3:6 (port 2I:box 3:bay 6, 1.2 TB): OK
  physicaldrive 2I:3:7 (port 2I:box 3:bay 7, 1.2 TB): OK
  physicaldrive 2I:3:8 (port 2I:box 3:bay 8, 1.2 TB): OK

Nu willen we een nieuw RAID5 array aanmaken, met 1 hot spare. We voegen daarom op één na, alle disks toe via het volgende commando.

./ssacli ctrl slot=0 create type=ld drives=1I:3:1,1I:3:2,1I:3:3,1I:3:4,2I:3:5,2I:3:6,2I:3:7 raid=5 forced

De laatste disk wijs ik vervolgens aan als spare…

./ssacli ctrl slot=0 array all add spares=2I:3:8

Doe vervolgens binnen het vSphere webinterface een rescan op je storage adapter waarna je een nieuwe datastore kunt aanmaken…

Mocht je toch besluiten om af te zien van je hot-spare:

./ssacli ctrl slot=0 array all remove spares=2I:3:8

Vervolgens is de disk vrij om toe te voegen aan je array:

./ssacli ctrl slot=0 ld 1 add drives=2I:3:8 forced

Wanneer je nu een show config doet, zie je dat het array bezig is zichzelf te reproduceren over de aangepaste schijvenset.

./ssacli ctrl slot=0 show config

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 in Slot 0 (Embedded) (sn: PWXKV0CRHET0OP)
  Internal Drive Cage at Port 1I, Box 3, OK
  Internal Drive Cage at Port 2I, Box 3, OK
 Port Name: 1I (Mixed)
 Port Name: 2I (Mixed)
 Array A (SAS, Unused Space: 1308128 MB)
  logicaldrive 1 (6.55 TB, RAID 5, Transforming, 1.13% complete)
  physicaldrive 1I:3:1 (port 1I:box 3:bay 1, SAS HDD, 1.2 TB, OK)
  physicaldrive 1I:3:2 (port 1I:box 3:bay 2, SAS HDD, 1.2 TB, OK)
  physicaldrive 1I:3:3 (port 1I:box 3:bay 3, SAS HDD, 1.2 TB, OK)
  physicaldrive 1I:3:4 (port 1I:box 3:bay 4, SAS HDD, 1.2 TB, OK)
  physicaldrive 2I:3:5 (port 2I:box 3:bay 5, SAS HDD, 1.2 TB, OK)
  physicaldrive 2I:3:6 (port 2I:box 3:bay 6, SAS HDD, 1.2 TB, OK)
  physicaldrive 2I:3:7 (port 2I:box 3:bay 7, SAS HDD, 1.2 TB, OK)
  physicaldrive 2I:3:8 (port 2I:box 3:bay 8, SAS HDD, 1.2 TB, OK)

SEP (Vendor ID HPE, Model Smart Adapter) 379 (WWID: 51402EC016AE87D8)

Daarna moet je wel nog het volume uitbreiden…

./ssacli ctrl slot=0 ld 1 modify size=max forced

Als laatste Rescan en Refresh je je devices binnen vSphere.

Selecteer vervolgens onder Datastores je datastore en klik op Increase capacity.

Expand an existing VMFS datastore extent…

Selecteer je datastore’s VMFS partitie en gebruik de slider om je nieuwe datastore grootte te realiseren.

Heb je al een array en wil je de opslag uitbreiden? Voeg een disk toe aan je bestaande ARRAY door bij de eerdere outputs te kijken naar de waarden van het SLOT, het ARRAY en het drive ID.

/opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 array A add drives=2I:1:5,2I:1:6

Bekijk de status van het uitbreiden

/opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 show config

Als het array uitgebreid is, is het nog noodzakelijk het volume uit te breiden

/opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 1 modify size=max

of

/opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 ld 1 modify size=max forced

Als laatste stap breid je via de vSphere client, de datastore nog uit.

/opt/smartstorageadmin/ssacli/bin/ssacli ctrl slot=0 show detail

Om alle gegevens van je controller te bekijken, gebruik dan de detail flag.