Autostart VM issues

Op vSphere 6.7 en 7.0 gaat de autostart van VM’s niet altijd even soepel. Ook al staat autostart enabled willen VM’s niet automatisch opstarten. Soms krijg je de autostart hersteld door de VM’s opnieuw te registreren op je vSphere host, andere keren werkt zelfs dat niet.

Wat je sowieso ook nog kunt proberen is het nalopen van /etc/vmware/hostd/vmAutoStart.xml. Controleer daar de nummers tussen de <moid> en </moid> tags. Deze moeten overeenkomen met de vim-id’s die je ziet als je op de shell het volgende commando draait:

vim-cmd vmsvc/getallvms

Uiteindelijk heb ik autostart kunnen herstellen door met VI op de host de /etc/vmware/hostd/vmAutoStart.xml te voorzien van afwijkende delays ten opzichte van de default waarden.

<ConfigRoot>
 <AutoStartOrder>
  <_length>2</_length>
  <_type>vim.host.AutoStartManager.AutoPowerInfo[]</_type>
  <e id="0">
   <_type>vim.host.AutoStartManager.AutoPowerInfo</_type>
   <key>
    <_type>vim.VirtualMachine</_type>
    <moid>3</moid>
   </key>
   <startAction>powerOn</startAction>
   <startDelay>40</startDelay>
   <startOrder>1</startOrder>
   <stopAction>guestShutdown</stopAction>
   <stopDelay>40</stopDelay>
   <waitForHeartbeat>no</waitForHeartbeat>
  </e>
  <e id="1">
   <_type>vim.host.AutoStartManager.AutoPowerInfo</_type>
   <key>
    <_type>vim.VirtualMachine</_type>
    <moid>4</moid>
   </key>
   <startAction>powerOn</startAction>
   <startDelay>40</startDelay>
   <startOrder>2</startOrder>
   <stopAction>guestShutdown</stopAction>
   <stopDelay>40</stopDelay>
   <waitForHeartbeat>no</waitForHeartbeat>
  </e>
 </AutoStartOrder>
 <SystemDefaults>
  <_type>vim.host.AutoStartManager.SystemDefaults</_type>
  <enabled>true</enabled>
  <startDelay>120</startDelay>
  <stopAction>powerOff</stopAction>
  <stopDelay>120</stopDelay>
  <waitForHeartbeat>false</waitForHeartbeat>
 </SystemDefaults>
</ConfigRoot>