Lakka gaming Pi

Een Raspberry Pi is als retro gaming systeem erg leuk. Van MSX tot Atari, en van Sega tot Nintendo. Van al deze systemen kun je via de Pi de ROM’s emuleren.

Download op https://lakka.tv een image en zet deze via Win32Diskimager op een SD-kaart. Vervolgens sluit je de Pi aan op je TV, stopt er een controller in en zet je voor het gemak SSH aan. Ga naar Settings > Services om SSH aan te zetten.

Vervolgens werk je eerst de installatie helemaal bij.

pi1:~ # lakka-update
:: Downloading upgrade
Connecting to le.builds.lakka.tv (195.201.56.250:80)
Connecting to le-builds.lakka.tv (172.67.197.143:80)
Lakka-RPi.arm-2.3.2. 100% |***| 324M 0:00:00 ETA
:: Done, you can now reboot
pi1:~ #

Out of the box kun je tegen problemen aanlopen met het spelen van MSX ROM’s. Download daarvoor de volgende Machines en Databases folders welke je via WinSCP plaatst in /storage/system/