PHP 8.0 is hier…

PHP 8.0 is afgelopen donderdag uitgebracht, althans de zoveelste RC. Voor test doeleinden wil ik deze draaien op mijn Debian machine met ISPConfig.

Let op, het kan zijn dat het CMS van je website PHP 8.0 nog niet ondersteunt. WordPress verwacht bijvoorbeeld pas in December met een versie te komen die met PHP 8.0 overweg kan.

Eerst zorg je dat je systeem is bijgewerkt:

apt-get update
apt-get upgrade

Vervolgens controleer je dat je de laatste certificaten hebt mbt veilige updates:

apt-get install lsb-release apt-transport-https ca-certificates

Dan download je de gpg key:

wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

Voeg nu de repository toe aan je sources:

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

Nu de repository is toegevoegd draaien we nog een keer de update en upgrade:

apt-get update
apt-get upgrade

In dit geval wordt nog even de huidige installatie van PHP 7.4 bijgewerkt. Vervolgens is het tijd voor de installatie van PHP 8.0

apt-get install php8.0

Tevens installeer je nog enkele aanvullende modules 1 voor 1

apt-get install curl
apt-get install php8.0-curl
apt-get install php8.0-mbstring
apt-get install php8.0-mysqli
apt-get install php8.0-cgi
apt-get install php8.0-fpm
apt-get install php8.0-gd
apt-get install php8.0-imap
apt-get install php8.0-intl
apt-get install php8.0-pspell
apt-get install php8.0-sqlite3
apt-get install php8.0-tidy
apt-get install php8.0-xsl
apt-get install php8.0-zip
apt-get install php8.0-soap

In mijn geval wil ik mijn server standaard nog op PHP 7.4 laten draaien zoals je hieronder ziet is die zojuist standaard op PHP 8.0 gezet.

update-alternatives --config php

Aangezien ik een hosting panel van ISPConfig draai, wil ik dat ik daar PHP 8.0 als optie voor een site kan aanwenden. BInnen ISPConfig ga je dan naar System > Additional PHP Versions en daar maak je een optie aan voor PHP 8.0 zoals ik ook al beschreven heb in dit eerdere artikel

Probeer PHP 8.0 enkel uit op een test site. Als je nu al een WordPress website 5.5 op PHP 8.0 gaat draaien vliegen de fatal errors je om de oren.

WordPress heeft aangekondigd om in December een PHP 8.0 beta compatible release uit te brengen, WordPress 5.6…