logo powershell

DHCP Server settings migreren via Powershell

Bij een migratie merkte ik dat DHCP policies verloren raakten wanneer je de DHCP server settings via “netsh dhcp server dump all > c:\dhcp-config.txt” of “netsh dhcp server export c:\dhcp-config.txt all” gemaakt hebt.

Dat was het moment om een nieuw alternatief te zoeken voor het migreren van de DHCP server settings. De oplossing is een Powershell opdracht.Zorg dat de DHCP Server rol geïnstalleerd is en de DHCP Server service gestart is. Open een elevated powershell sessie en voer het volgende uit op je DC2019 (waar we SBS2011 als oude DHCP server hanteren in het voorbeeld):

Export-DhcpServer –ComputerName SBS2011 –Leases –File C:\DHCP-SBS2011.xml -Verbose

Daarmee heb je lokaal op je DC2019 een export van alle DHCP instellingen gemaakt die de SBS2011 had. Vervolgens importeer je deze op je DC2019 met het volgende commando:

Import-DhcpServer –ComputerName DC2019 -Leases –File C:\DHCP-SBS2011.xml -BackupPath C:\backup\ -Verbose -Force