logo exchange

SBS 2011 migratie naar Server 2016/2019 deel 1

Het is de hoogste tijd om alle op Windows Server 2008/2008R2 gebaseerde systemen te vervangen door Server 2016/2019. Aangezien een SBS 2011 gebaseerd is op Server 2008 R2 zal deze uitgefaseerd dienen te worden. Dat is op zich geen probleem, maar er zijn wel enkele randvoorwaarden. Zo moet je Exchange 2010 installatie op je SBS2011 eerst bijgewerkt worden naar minimaal SP3 met rollup 11. Tevens moet je weten dat je mailboxen vanaf Exchange 2010 wél naar Exchange 2016 maar niet naar Exchange 2019 kunt verplaatsen. Tevens is het zo dat je Exchange 2016 niet op Server 2019 kunt installeren.Wanneer Exchange 2019 het einddoel is, zul je dus een tussenstop moeten maken op een Server 2016 met daarop Exchange 2016. Je richt dan later een Server 2019 in, in combinatie met Exchange 2019. Vergeet niet dat je op je werkplekken office bijwerkt naar een met je Exchange 2016 compatibele versie.

Voor het gemak ga ik ervan uit dat je nu inmiddels een kale Server 2019 installatie klaar hebt staan om te dienen als nieuwe Domain Controller en een Server 2016 om te fungeren als Exchange 2016 server.

Begin in je SBS 2011 organisatie met het controleren dat je domain functional level en forest functional level Windows Server 2008 R2 zijn. Als dat het geval is kun je verder, zo niet dan is dat het eerste dat je dient te doen via Active Directory Domains and Trusts op je SBS2011. Controleer tevens de gezondheid van je active directory!

dcdiag /test:DNS /DNSALL /e /v

Mount de Server 2019 iso aan je SBS2011 en draai de volgende commando’s:

support\adprep\adprep /forestprep 
support\adprep\adprep /domainprep

Je zult na een waarschuwing op <c> moeten drukken om te bevestigen.

Je kunt nu via de Server Manager op de DC2019 de Active Directory Domain Services (ADDS) toevoegen. Wanneer je nu al probeert om de DC2019 te promoten krijg je de melding “The specified domain susse.local is still using the File Replication Service (FRS) to replicate the SYSVOL share”.

Dit kunnen we verhelpen door op je SBS2011 de volgende commando’s uit te voeren:

repadmin /syncall /force /APed
dfsrmig /setglobalstate 1

Controleer dat de SBS2011 klaar is…

dfsrmig /getmigrationstate
The following Domain Controllers are not in sync with Global state ('Prepared'): Domain Controller (Local Migration State) - DC Type
SBS2011 ('Start') - Primary DC
Migration has not yet reached a consistent state on all Domain Controllers. State information might be stale due to AD latency.

Het bovenstaande krijg je te zien wanneer het proces nog loopt, het onderstaande wanneer je verder kunt.

Wanneer je een omgeving hebt met een extra DC, controleer dan dat de DFS Replication service draait op de bestaande SBS2011 en/of DC’s. Anders blijft de status ‘start’ staan.

All Domain Controllers have migrated successfully to Global state ('Prepared').
Migration has reached a consistent state on all Domain Controllers.
Succeeded.

We gaan nu zeggen dat we verder willen gaan met de migratie naar DFSR.

dfsrmig /setglobalstate 2
Current DFSR global state: 'Prepared'
New DFSR global state: 'Redirected'
Migration will proceed to 'Redirected' state. The SYSVOL share  will be changed to SYSVOL_DFSR folder,  which is replicated using DFSR 
Succeeded. 

Controleer wederom of er een consistent state is middels “dfsrmig /getmigrationstate”. Wanneer dat het geval is ga je verder:

dfsrmig /setglobalstate 3

Controleer opnieuw of er een consistent state is middels “dfsrmig /getmigrationstate”.

All Domain Controllers have migrated successfully to Global state ('Eliminated').
Migration has reached a consistent state on all Domain Controllers.
Succeeded.

Stop en disable de File Replication Service op je SBS2011.Je kunt nu verder met de configuratie van de ADDS op je DC2019. Daarmee maak je hem een domain controller binnen je organisatie.

Voor het vervolg van je algehele migratie zijn er nog een aantal zaken buiten Exchange die je van de SBS2011 naar de DC2019 dient te migreren:

  • FSMO follen
  • DHCP Service
  • Netwerk Printers
  • Data

Dat pakken we verder op in SBS 2011 migratie naar Server 2016/2019 deel 2.