Catchall mailbox in Exchange Online

Wanneer een organisatie om wat voor reden ook een catchall mailbox wil, dan kan dat ook binnen Microsoft 365. Wel zul je enkele zaken moeten aanpassen.

We beginnen met het makkelijkste onderdeel, het aanmaken van een gedeelde mailbox genaamd die we voor het gemak catchall noemen. Geef hierop de wenste machtiging voor enkele gebruikers van de organisatie.Vervolgens maken we een dynamische distributie lijst aan welke we instellen om alle typen geadresseerden te bevatten, deze groep heb ik office365ontvangers genoemd.

Dan maken we onder e-mailstroom een regel aan. Deze moet toegepast worden als de afzender zich buiten de organisatie bevindt. De regel doet het volgende, bericht omleiden naar je aangemaakte catchall mailbox. Vervolgens moet je op meer opties klikken om een uitzondering toe te kunnen voegen.

Als laatste passen we, bij de accepted domains, het type aan van authoritative naar internal relay.