tech

Opschonen log bestanden

Sommige applicaties of systeemprocessen genereren nogal veel log bestanden, hierdoor kan een disk snel vollopen. Hiervoor kun je een simpele command-line gebruiken welke je in een batchfile kunt zetten om deze ook via de task scheduler automatisch te laten lopen op de achtergrond.

ForFiles       de eigenlijke zoekopdracht
/p "C:\pad"      de parameter voor je pad
/s          zoek ook in subdirectories
/d -#         ouder dan -# aantal dagen
/c          geef een vervolg commando op
ForFiles /p "C:\Some-App\Connector\Log" /s /d -9 /c "cmd /c del @file"

Een specifiek voorbeeld van een applicatie die veel logfiles kan genereren is IIS. Zeker de IIS installatie op een Remote Desktop Services Gateway server of Exchange Server kan ooit voor enkele GB’s aan IIS logfiles bevatten wanneer je dit niet bijhoudt.

ForFiles /p "C:\inetpub\logs\LogFiles" /s /d -9 /c "cmd /c del @file"

Ook het opschonen van de eventviewer logfiles behoort tot de opties.

ForFiles /p "C:\windows\system32\winevt\logs" /m *.evtx /d -5 /c "cmd /c del @path"