vSphere root account locked out

Wanneer je met je root account geen toegang krijgt tot de shell of het webinterface van je vmware host, is je root account gelocked. Je krijgt dan alleen toegang tot vSphere via de console. Het is dus van belang dat je je ILO of iDRAC geconfigureerd of fysieke toegang ertoe hebt.

Log in op de console en zorg dat je via de F2 > TroubleShooting options de ESXi shell op enabled zet.

Vervolgens kun je via ALT+F1 naar de ESXi Shell toe.

Het unlocked van je root account kan middels het volgende commando:

pam_tally2 --user root --reset 

Je kunt nu met ALT+F2 de ESXi shell weer verlaten.